Hadithi Hamsini na Mbili Kuu Katika Biblia

Hadithi Hamsini na Mbili Kuu Katika Biblia

52 major stories of the Bible in Swahili.

Please Log in to Attend this Course

Please log in to your free account so you can attend this course.

Create account    Login

About this Class

English |Hindi | Swahili

Biblia ni hadithi moja inayoendelea, kutoka hadithi ya uumbanji hadi hadithi kuhusu kurundi kwa Yesu kunaotarajiwa katika mwisho wa nyakati. Na pia kuna hadithi ndogo- ndogo ambazo zinaunganishwa kufanya hadithi moja kuu.

Darasa hili ni kuhuhusu hadithi 52 zitakazokusaidia katika safari yako utakapotembea kupitia hadithi kuu za Biblia, 26 zimo katika Agano la Kale (nyakati zinazotazamia kuhusu Yesu) na 26 katika Agano Jipya (nyakati za Yesu na baadaye). Zimepangwa na kutayarishwa hasa kwa sababu ya watu wanaoweza kufahamu vema kupitia hadithi badala ya mafundisho.

Lectures

Lecture 1

Mwanzo 1 ni moja ya sura ya msingi katika Biblia nzima. Haituelezi tu jinsi kila kitu kilianzia, lakini inatuanzishia mafundisho ya msingi juu ya Mungu ni nani na sisi ni nani katika uhusiano wetu naye. Badala ya kubishana kuhusu masuala ya sekondari kama historia na sayansi, Mwanzo 1 inafaa kuyageuza macho yetu juu kuelekea mbinguni, tukishangaa juu ya mkuu ya Mungu.

Lecture 2

Katika siku ya sita ya uumbaji tunajifunza kwamba watu ndio kilele cha viumbe, mfano na sura ya Mungu. Hii ni chanzo cha heshima ya binadamu, na hii ndiyo sababu tunajiingiza katika ukuaji wa kiroho, ili tuweze kufa.

Lecture 3

Mwanzo sura ya 3 inaelezea jinsi Adamu na Hawa walitenda dhambi, matokeo ambayo yalipatikana na pia ahadi ya mkombozi.

Lecture 4

Mwanzo sura ya 6-9

Lecture 5

Mwanzo sura ya 12:1-15:6

Lecture 6

Mwanzo sura ya 37-50

Lecture 7

Kutoka 7:14 - Kutoka 10

Lecture 8

Amri Kumi sio sheria ya kufuata lakini hutoa mwelekeo na muundo wa jinsi upendo wetu kwa Mungu (Shema) inavyohithilika yenyewe kwa Mungu na watu wengine.

Lecture 9

Kutoka 33

Lecture 10

Mambo ya Walawi 18: 2-19: 18

Lecture 11

Kumbukumbu la Torati

Lecture 12

Waamuzi inaonyesha umuhimu wa kufanywa upya ahadi, jinsi kila kizazi kilifaa kujiamulia wenyewe kama wangemfuata Mungu. Mara baada ya Israeli walipewa nchi ya ahadi, kwa sehemu kubwa walishindwa katika upya wa ahadi na kushindwa kupokea baraka kutoka kwa Mungu.

Lecture 13

1 Samueli

Lecture 14

Hii sio hadithi hasa kuhusu kijana aliemshida shujaa mkubwa (I Samweli 16-17). Ni akaunti ya jinsi imani inamsukuma mtu kumwamini Mungu, licha ya jambo lolotelinaloonekana.

Lecture 15

Zaburi 23 ni kilio cha Daudi na imani kwamba Mchungaji wake atamlisha na kumlinda katika hali zote, na kwamba Mungu ni mwenye upendo kwa ajili ya kondoo wake.

Lecture 16

Zaburi 51 inatoa mfano kwa kweli wa kukiri katika Biblia, ambapo tunakubali hatia zetu wenyewe na haki ya Mungu, hufanya udhuru, na rufaa si kwa matendo yetu mema bali kwa huruma ya Mungu.

Lecture 17

Sulemani alikuwa muadilifu kuliko watu wote, na bado alikufa mjinga kwa sababu yeye alipuuza ushauri wake mwenyewe. Haitoshi kujua ukweli; unafaa kufanya hivyo.

Lecture 18

Ayubu 1: 1-42: 3

Lecture 19

Wafalme 14-18

Lecture 20

Isaya 6: 1-8

Pages

Frequently Asked Questions

Who are the programs intended for?

The Foundations program is intended for everyone, regardless of biblical knowledge. The Academy program is intended for those who would like more advanced studies. And the Institute program is intended for those who want to study seminary-level classes.

Do I need to take the classes in a specific order?

In the Foundations and Academy programs, we recommend taking the classes in the order presented, as each subsequent class will build on material from previous classes. In the Institute program, the first 11 classes are foundational. Beginning with Psalms, the classes are on specific books of the Bible or various topics.

Do you offer transfer credit for completing a certificate program?

At this time, we offer certificates only for the classes on the Certificates page. While we do not offer transfer credit for completing a certificate program, you will be better equipped to study the Bible and apply its teachings to your life.

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,100 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.