Loading...

Sychem

SYCHEM. KJV form of Shechem. See also [[Shechem]]