Loading...

Sanabassar

SANABASSAR, SANABASSARUS. KJV and ASV Apoc. forms of Sheshbazzar.