Loading...

Pharzite

PHARZITE. KJV form of Perezite. See [[Perez]]. See also [[Perez]]