Loading...

Ieddias

IEDDIAS. ASV Apoc. form of Izziah. International Standard Bible Encyclopedia (1915) yed-i’-as, i-ed-i’-as, the [[King James Version]] Eddias (Ieddias): One who agreed to put away his foreign wife (1 Esdras 9:26); called also "Jezeias."