Loading...

Ematheis

EMATHEIS. ASV form of Athlai.

International Standard Bible Encyclopedia (1915)

(Amathias; Emeus; Codex Vaticanus, Emaththis; Codex Alexandrinus, Ematheis; the [[King James Version]], Amatheis):

One of the sons of Bebai ( 1Esdras 9:29), called "Athlai" in Ezr 10:28.