Brier

bri’-er.

See thORNS.

See also

  • Bramble</li> <li>[[Plants