Melea

MELEA (mē'lē-a, Gr. melea). An ancestor of Jesus through Mary, in Luke’s genealogy (Luke.3.31).


MELEA mē’ lĭ ə (Μελεά, G3507). An ancestor of Jesus (Luke 3:31).

International Standard Bible Encyclopedia (1915)

me’-le-a, mel’-e-a (Melea): An ancestor of Jesus in Luke’s genealogy (Lu 3:31).