Amatheis

AMATHEIS. KJV Apoc. form of Athlai.

See also

  • Ematheis