Free Online Bible Classes | Kujifunza zaidi kuhusu Mungu

Kujifunza zaidi kuhusu Mungu

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Wakati ulifanyika Mkristo, ulielewa mambo fulani kuhusu Mungu. Lakini unajua kwamba anajua kila kitu? Kuwa yeye yuko kila mahali? Kuwa yeye ni mwenye nguvu zote? Ni jinsi gani basi tunapaswa kukabiliana na maarifa kamili ya Mungu? Ibada ni nini? Je, tunapaswa kujibu vipi kwa yale tunajua kuhusu Mungu?