Free Online Bible Classes | Wongofu

Lecture 1: Wongofu

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Kuangalia nyuma kuhusu uzoefu wako wa wongofu. Mara nyingi ni wazo nzuri ya kuangalia nyuma kuhusu uzoefu wako wa wongofu. Je, ni nini kilichotokea  wakati ulifanyika mfuasi wa Yesu Kristo? Je, wewe ulifahamu jambo lolote? Je, kuna uwezekano wa kuwa haukuelewa chochote? Je, kuna kitu chochote kulichotokea ambacho unaweza kuwa ulikifahamu?

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,300 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.