Wongofu

Login to download lecture and curriculum

Please create a free account and login to be able to download the lecture and curriculum (if any). All content is free and you can attend the lecture without logging in, but we do request that you login to download.

Create account    Login

Lesson

Kuangalia nyuma kuhusu uzoefu wako wa wongofu. Mara nyingi ni wazo nzuri ya kuangalia nyuma kuhusu uzoefu wako wa wongofu. Je, ni nini kilichotokea  wakati ulifanyika mfuasi wa Yesu Kristo? Je, wewe ulifahamu jambo lolote? Je, kuna uwezekano wa kuwa haukuelewa chochote? Je, kuna kitu chochote kulichotokea ambacho unaweza kuwa ulikifahamu?

Duration

35 min

Sharing Links