Yeremia, Ezekieri na Agano Jipya

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Yeremia na Ezekieli wametabiri kabla na wakati wa uhamisho, kuhubiri hukumu ya Mungu kama vile ahadi yake ya matumaini. Matumaini ilikuwa Agano Jipya ambapo sheria ya Mungu ingeandikwa katika moyo wa mtu na uwezo kupitia kazi ya Roho wa Mungu.

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,100 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.