Free Online Bible Classes | Swahili

These courses are in Swahili.

Maisha Ni Safari Bill Mounce
Dr. Bill Mounce
The Life is a Journey class in Swahili.
Hadithi Hamsini na Mbili Kuu Katika Biblia Swahili Bill Mounce
Dr. Bill Mounce
52 major stories of the Bible in Swahili.