Free Online Bible Classes | Sulemani – Mwenye Hekima na mpubavu

Sulemani – Mwenye Hekima na mpubavu

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Sulemani alikuwa muadilifu kuliko watu wote, na bado alikufa mjinga kwa sababu yeye alipuuza ushauri wake mwenyewe. Haitoshi kujua ukweli; unafaa kufanya hivyo.

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,300 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.