Baharumite

ba-ha’-rum-it; bar-hu’-mit (1Ch 11:33; 2Sa 23:31): A native of BAHURIM (which see).