Kutembea na Mungu

Login to download lecture and curriculum

Please create a free account and login to be able to download the lecture and curriculum (if any). All content is free and you can attend the lecture without logging in, but we do request that you login to download.

Create account    Login

Lesson

Wakati ulipofanyika Mkristo, wewe ulianza kutembea na Mungu. Ni mchakato wa  siku-kwa-siku ambao dhambi haina mamlaka juu ya maisha yako na unabadilika kuwa kama Yesu. Lakini baadhi ya siku ni ngumu kuliko zingine, hasa wakati mambo magumu yanapotokea. Kwa nini haya "mambo mabaya" hutokea? Naweza kujiwekea sehemu yangu mwenyewe kutoka kwa Mungu ikiwa kufanya hivyo kutanisaidia kuepuka maumivu? Je, kuna madhara yoyote kwa kuruhusu dhambi katika baadhi ya maeneo ya maisha yangu? Ina maana gani kwamba Yesu ni "Mwokozi" na "Bwana"?

Duration

43 min

Sharing Links