Roho Mtakatifu | Free Online Bible Classes

Lecture 9: Roho Mtakatifu

Login to download lecture and curriculum

Please create a free account and login to be able to download the lecture and curriculum (if any). All content is free and you can attend the lecture without logging in, but we do request that you login to download.

Create account    Login

Lesson

Wakristo wanaamini Mungu Mmoja; tunaamini katika Mungu mmoja. Lakini pia ni Utatu; tunaamini katika "utu" ya Utatu - Mungu Baba, Mungu Mwana, na Mungu Roho Mtakatifu. Ni nani huyu ambaye ni mwanachama wa utu wa Utatu? Ni nini hasa kazi yake? Jukumu lake inayoendelea katika maisha yangu ni nini? Ina maana gani kuongozwa na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu? Je ninahitaji kufanya kitu chochote, au yeye hufanya kazi yote? Tungekuwa wapi kama si kwa kazi ya Roho Mtakatifu?

If you are enjoying this lecture, would you consider making a donation so others can learn from it as well?

Please donate now

BiblicalTraining is a non-profit and relies on its users for support.

Duration

40 min

Sharing Links