Free Online Bible Classes | Yale aliyoyatenda Yesu

Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account and enroll in this class for free so you can attend the class and see your progress.

Create account    Login

  • Duration:
    34 min

Lesson

Yesu alifanya mambo mengi alipokuwa duniani, lakini muhimu zaidi ya yote alikuwa afe msalabani. Lakini nini hasa kilichotokea? Ni nini iliokamilika? Biblia inamaanisha nini wakati inazungumza juu ya Yesu kuwa "Mwana kondoo wa Mungu"? Je, kuna kitu chochote ambacho kinaweza kunisaidia kuelewa umuhimu wa kifo chake. Je, kuna haja kukumbushwa kuhusu suala hilo mara kwa mara?

Download the lecture

You can download this lecture with our app and listen to it offline (more information).