Free Online Bible Classes | Yale aliyoyatenda Yesu

Yale aliyoyatenda Yesu

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Yesu alifanya mambo mengi alipokuwa duniani, lakini muhimu zaidi ya yote alikuwa afe msalabani. Lakini nini hasa kilichotokea? Ni nini iliokamilika? Biblia inamaanisha nini wakati inazungumza juu ya Yesu kuwa "Mwana kondoo wa Mungu"? Je, kuna kitu chochote ambacho kinaweza kunisaidia kuelewa umuhimu wa kifo chake. Je, kuna haja kukumbushwa kuhusu suala hilo mara kwa mara?

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,300 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.