Free Online Bible Classes | Yesu ni nani?

Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account and enroll in this class for free so you can attend the class and see your progress.

Create account    Login

  • Duration:
    39 min

Lesson

Yesu ni mtu anayejulikana katika historia. Yeye ameathiri historia ya dunia kuliko kiongozi yeyote mwingine au filosofia au harakati za kisiasa. Watu wengi hujua jina, lakini yeye ni nani? Alisema nini kuhusu yeye mwenyewe? Je, wafuasi wake walisema nini juu yake? Je; umuhimu na sababu kuhusu maswali haya na majibu yetu ni nini?

Download the lecture

You can download this lecture with our app and listen to it offline (more information).