Free Online Bible Classes | Kumsikiliza Mungu

Kumsikiliza Mungu

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Kipengele muhimu ya uhusiano wowote ni mawasiliano, wote kusikiliza na kuzungumza. Mungu alisema na sisi njia mbili za msingi, kwa kuunda na kupitia Neno lake, Biblia. Je, maneno "msukumo," "mamlaka," na "mpangilio" yanamaanisha nini? Je, tunaweza kuamini Biblia? Je, naweza kumsikiliza Mungu wakati ninasoma maneno yake? Mimi ninatakiwa kufanya kitu chochote zaidi ya kuisoma?

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,300 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.