Unapojikwa | Free Online Bible Classes

Lecture 3: Unapojikwa

Login to download lecture and curriculum

Please create a free account and login to be able to download the lecture and curriculum (if any). All content is free and you can attend the lecture without logging in, but we do request that you login to download.

Create account    Login

Lesson

Wakati unapojikwa katika matebezi yako mapya na Mungu. Hata kama nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yako, kukusaidia kuwa zaidi kama Yesu, unaweza kujikwa. Hii haifai kuondoa furaha ya imani yako mpya; ni ya kukuandaa kwa ajili ya furaha ya ukuaji wa kiroho ilio mbele. Mungu anaifahamu na siyo ya kushangaza, na haiathiri ahadi yake kwetu. "Dhambi" ni nini? Je; majaribu ya dhambi? Wawezaje kumwambia Mungu kwamba ulitenda dhabi na unaomba msamaha? Je, yeye husamehe? Je, unaweza kusafishwa?

If you are enjoying this lecture, would you consider making a donation so others can learn from it as well?

Please donate now

BiblicalTraining is a non-profit and relies on its users for support.

Duration

38 min

Sharing Links