Free Online Bible Classes | Kuwaalika Wengine Kujiunga

Kuwaalika Wengine Kujiunga

Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account and enroll in this class for free so you can attend the class and see your progress.

Create account    Login

Lesson

Wanafunzi wanafaa kufanya wanafunzi zaidi. Hii ni moja ya uzoefu wenye furaha zaidi katika maisha yako unaposhiliki jinsi Mungu amekupa uzima, na atawafanyia hivyo rafiki zako, majirani, na wengine. Huu sio mchakato wa kutisha; ni asili kwa watu ambao wamebadilishwa na wanaishi maisha mapya.  Je; watu watakujibu namna gani? Je "ushuhuda binafsi" ni nini? Je, jinsi gani naweza kuwaambia watu  kwamba wao pia wanaweza kuwa manafunzi wa Yesu? Nini kama wao si kama mimi?

Download the lecture

You can download this lecture with our app and listen to it offline (more information).