Kuwaalika Wengine Kujiunga | Free Online Bible Classes

Lecture 12: Kuwaalika Wengine Kujiunga

Login to download lecture and curriculum

Please create a free account and login to be able to download the lecture and curriculum (if any). All content is free and you can attend the lecture without logging in, but we do request that you login to download.

Create account    Login

Lesson

Wanafunzi wanafaa kufanya wanafunzi zaidi. Hii ni moja ya uzoefu wenye furaha zaidi katika maisha yako unaposhiliki jinsi Mungu amekupa uzima, na atawafanyia hivyo rafiki zako, majirani, na wengine. Huu sio mchakato wa kutisha; ni asili kwa watu ambao wamebadilishwa na wanaishi maisha mapya.  Je; watu watakujibu namna gani? Je "ushuhuda binafsi" ni nini? Je, jinsi gani naweza kuwaambia watu  kwamba wao pia wanaweza kuwa manafunzi wa Yesu? Nini kama wao si kama mimi?

If you are enjoying this lecture, would you consider making a donation so others can learn from it as well?

Please donate now

BiblicalTraining is a non-profit and relies on its users for support.

Duration

35 min

Sharing Links