Free Online Bible Classes | Zaburi 23

Zaburi 23

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Zaburi 23 ni kilio cha Daudi na imani kwamba Mchungaji wake atamlisha na kumlinda katika hali zote, na kwamba Mungu ni mwenye upendo kwa ajili ya kondoo wake.