Free Online Bible Classes | Yeremia, Ezekieri na Agano Jipya

Yeremia, Ezekieri na Agano Jipya

Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account and enroll in this class for free so you can attend the class and see your progress.

Create account    Login

  • Duration:
    1 hour

Lesson

Yeremia na Ezekieli wametabiri kabla na wakati wa uhamisho, kuhubiri hukumu ya Mungu kama vile ahadi yake ya matumaini. Matumaini ilikuwa Agano Jipya ambapo sheria ya Mungu ingeandikwa katika moyo wa mtu na uwezo kupitia kazi ya Roho wa Mungu.

Download the lecture

You can download this lecture with our app and listen to it offline (more information).