Free Online Bible Classes | Uumbanji na Mungui

Lecture 1: Uumbanji na Mungui

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Mwanzo 1 ni moja ya sura ya msingi katika Biblia nzima. Haituelezi tu jinsi kila kitu kilianzia, lakini inatuanzishia mafundisho ya msingi juu ya Mungu ni nani na sisi ni nani katika uhusiano wetu naye. Badala ya kubishana kuhusu masuala ya sekondari kama historia na sayansi, Mwanzo 1 inafaa kuyageuza macho yetu juu kuelekea mbinguni, tukishangaa juu ya mkuu ya Mungu.