Kukabiliwa na Kutubu | Free Online Bible Classes

Lecture 16: Kukabiliwa na Kutubu

Login to download lecture and curriculum

Please create a free account and login to be able to download the lecture and curriculum (if any). All content is free and you can attend the lecture without logging in, but we do request that you login to download.

Create account    Login

Lesson

Zaburi 51 inatoa mfano kwa kweli wa kukiri katika Biblia, ambapo tunakubali hatia zetu wenyewe na haki ya Mungu, hufanya udhuru, na rufaa si kwa matendo yetu mema bali kwa huruma ya Mungu.

If you are enjoying this lecture, would you consider making a donation so others can learn from it as well?

Please donate now

BiblicalTraining is a non-profit and relies on its users for support.

Duration

1 hour

Sharing Links