Free Online Bible Classes | Imani sio Maumbile

Imani sio Maumbile

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Waamuzi inaonyesha umuhimu wa kufanywa upya ahadi, jinsi kila kizazi kilifaa kujiamulia wenyewe kama wangemfuata Mungu. Mara baada ya Israeli walipewa nchi ya ahadi, kwa sehemu kubwa walishindwa katika upya wa ahadi na kushindwa kupokea baraka kutoka kwa Mungu.