Free Online Bible Classes | Daudi na Goriatho

Daudi na Goriatho

Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account and enroll in this class for free so you can attend the class and see your progress.

Create account    Login

Lesson

Hii sio hadithi hasa kuhusu kijana aliemshida shujaa mkubwa (I Samweli 16-17). Ni akaunti ya jinsi imani inamsukuma mtu kumwamini Mungu, licha ya jambo lolotelinaloonekana.

Download the lecture

You can download this lecture with our app and listen to it offline (more information).