Hadithi Hamsini na Mbili Kuu Katika Biblia

Hadithi Hamsini na Mbili Kuu Katika Biblia

52 major stories of the Bible in Swahili.

Please Log in to Attend this Course

Please log in to your free account so you can attend this course.

Create account    Login

About this Class

English |Hindi | Swahili

Biblia ni hadithi moja inayoendelea, kutoka hadithi ya uumbanji hadi hadithi kuhusu kurundi kwa Yesu kunaotarajiwa katika mwisho wa nyakati. Na pia kuna hadithi ndogo- ndogo ambazo zinaunganishwa kufanya hadithi moja kuu.

Darasa hili ni kuhuhusu hadithi 52 zitakazokusaidia katika safari yako utakapotembea kupitia hadithi kuu za Biblia, 26 zimo katika Agano la Kale (nyakati zinazotazamia kuhusu Yesu) na 26 katika Agano Jipya (nyakati za Yesu na baadaye). Zimepangwa na kutayarishwa hasa kwa sababu ya watu wanaoweza kufahamu vema kupitia hadithi badala ya mafundisho.

Lectures

Lecture 21

Isaya 52 - 53

Lecture 22

Mika 1-3

Lecture 23

Hosea 1:2 - 13:6

Lecture 24

Habakuki 1:2 - 3:18

Lecture 25

Yeremia na Ezekieli wametabiri kabla na wakati wa uhamisho, kuhubiri hukumu ya Mungu kama vile ahadi yake ya matumaini. Matumaini ilikuwa Agano Jipya ambapo sheria ya Mungu ingeandikwa katika moyo wa mtu na uwezo kupitia kazi ya Roho wa Mungu.

Lecture 26

Maombolezo

Lecture 27
Lecture 28
Lecture 29
Lecture 30
Lecture 31
Lecture 32
Lecture 33
Lecture 34
Lecture 35
Lecture 36
Lecture 37
Lecture 38
Lecture 39

Kifo na kufufuka kwa Yesu ni kilele sio tu kwa maisha ya Yesu bali kwa historia yote.

Lecture 40

Pages

Frequently Asked Questions

Who are the programs intended for?

The Foundations program is intended for everyone, regardless of biblical knowledge. The Academy program is intended for those who would like more advanced studies. And the Institute program is intended for those who want to study seminary-level classes.

Do I need to take the classes in a specific order?

In the Foundations and Academy programs, we recommend taking the classes in the order presented, as each subsequent class will build on material from previous classes. In the Institute program, the first 11 classes are foundational. Beginning with Psalms, the classes are on specific books of the Bible or various topics.

Do you offer transfer credit for completing a certificate program?

At this time, we offer certificates only for the classes on the Certificates page. While we do not offer transfer credit for completing a certificate program, you will be better equipped to study the Bible and apply its teachings to your life.

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,300 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.